ZORGBELEID


juf Veerle

Zorgleerkracht kleuterjuf Leontien

Zorgcoördinator lager


HET ZORGTEAM WERKT OP 3 NIVEAUS:


  BEGELEIDEN VAN KINDEREN

De zorgleerkrachten zijn een aanspreekpunt voor kinderen, 
ze remediëren en begeleiden kinderen met leer- en gedragsproblemen. 
Ze begeleiden kinderen ook bij pestproblemen.


  COACHEN VAN DE LEERKRACHTEN

Het coachen van de leerkrachten bestaat er vooral in hen te ondersteunen in hun handelen
(tips geven, oplossingen helpen bedenken, …).

De zorgleerkrachten zijn een vertrouwenspersoon van de leerkrachten.
Ze gaan ook klassituaties observeren, om dan de leerkrachten te helpen bij hun aanpak in/van de klas.


 COÖRDINATIE VAN HET ZORGBELEID OP SCHOOL (SCHOLENGEMEENSCHAP)

De zorgleerkrachten nemen actief deel aan overleg tussen zorgleerkrachten van de scholengemeenschap.

  • Ze zijn het aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.
  • Ze stimuleren de ouderbetrokkenheid  en bevorderen de communicatie met ouders.
  • Ze leggen contacten en overleggen met CLB, REVA, personen en diensten waarmee kan samengewerkt worden en/of waar ondersteuning kan gevonden worden.
  • Ze organiseren ook de MDO’s (multi-disciplinair overleg) en ondersteunen het gebruik van het KINDVOLGSYSTEEM.


Kortom het zorgteam helpt zoeken naar oplossingen, begeleidt en ondersteunt iedereen die met zorgvragen zit.
Ze zijn het aanspreekpunt voor en contactpersoon tussen de school en allerlei instanties en personen.