VISIE

Kernwaarden

Gelukkig zijn

“Er is geen weg naar het geluk. Geluk is de weg." - Boeddha

Gelukkig zijn is de basis van waaruit alles vertrekt. We waken er als team over dat elk kind gelukkig is. We zorgen voor een warme sfeer op school en in de klas. Dit is nodig om te kunnen leren.

Durven, kunnen, mogen, willen leren

“Kunnen ontstaat als niet kunnen mag.” - Bond Zonder Naam

We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben, zichzelf kennen en kunnen sturen, zodat ze kunnen leren volgens hun eigen mogelijkheden. We bieden onderwijs op maat van elk kind. Kinderen mogen fouten maken zodat ze hieruit kunnen leren. Experimenteren kan en mag, waarbij de leerkracht een coach wordt.
Een kind dat wil bijleren, is gemotiveerd, neemt het eigen leren en evalueren in handen. Zo komt tot betere resultaten. We leren van elkaar: door groepswerk, door klasdoorbrekend werken, door te participeren.

Maximale ontplooiing van elk kind

“Creativiteit begint met een idee.
En vervolgens wordt het iets compleet anders.” - Yondering

We hebben hoge verwachtingen van elk kind, zodat ze een ruime bagage hebben aan kennis, vaardigheden en attitudes. Dat doen we onder meer door te differentiëren en het kind uit te dagen op zijn of haar eigen niveau. Zo creëren we kansen om diverse talenten te ontplooien. Niet alleen de schoolse vakken zijn van belang, maar ook sportieve, creatieve, culturele, muzikale, … talenten worden ontwikkeld.

Respectvol in de wereld staan

“Respectvol is gebaseerd op het besef
dat iedereen van waarde is.” - Nele de Boeck

In onze school gaan we respectvol om met iedereen. We voelen ons verbonden met elkaar.
We staan open voor andere culturen en gaan de dialoog aan. Ook voor de natuur tonen we respect: we denken milieubewust en zorgen voor alle materialen.
Hieraan werken we vanuit een christelijke inspiratie. We zijn een christelijk geëngageerde school en dit komt tot uiting in alle dagelijkse aspecten. Vandaar dat onze helm met een paarse lijn werd getekend.