DE OUDERRAAD

Wij zetten ons actief in om er een leuke school van te maken 
voor alle kinderen. We doen dit door:

 ​activiteiten te organiseren waarmee we diverse projecten in de school financieel kunnen steunen (boeken, turntoestellen, fietsjes, beamers…)

activiteiten te organiseren die kinderen en/of ouders samenbrengen op een leuke manier

 de school een handje toe te steken op allerhande grotere activiteiten (zoals het schoolfeest)

 samen te werken rond inhoudelijke thema’s die ouders, kinderen en de school aanbelangen (suggesties geven, vragen kunnen stellen, …)

 inspraak te realiseren voor de ouders in de concrete werking en organisatie van de school (via vertegenwoordiging in de schoolraad en via overleg na elke vergadering)

VRAGEN OF SUGGESTIES?
Geef je berichtje aan ons door via Messenger (Ouderraad Vikingschool) of via het secretariaat

 

Volg ons op facebook


Wens ook jij meer betrokken te zijn bij het schoolgebeuren?
We komen elke maand samen, telkens van 20 tot 22u.
Iedereen is van harte welkom!

Contact​persoon - Dhr. Benedikt Thoen - ouderraad.vikingschool@arkorum.be