OPVANG

Voor- en naschoolse

's Morgens vanaf 7u00 tot 8u15
's Avonds van 16u20 tot 18u05

Op woensdag van 11u55 tot 14u00

Prijzen opvang

Voor- en naschoolse opvang: € 2,60 per uur
Middagtoezicht: € 1,30              
  
De duur van de opvang wordt 
op het einde van de maand getotaliseerd. 
Betaling gebeurt via de schoolrekening.Middagopvang

Van 11u55 tot 13u05 

 

Fiscaal attest

In 2024 ontvangt u een fiscaal attest 
voor de opvang van het jaar 2023